Vytápění elektřinou

Vytápění elektřinou je nejčistší a nejkomfortnější formou vytváření tepelné pohody v obytných místnostech. Žádná jiná forma energie nenabízí tak pružně regulovatelný tok tepla do místnosti odpovídající její tepelné ztrátě a požadované vnitřní teplotě.

Rozhodnutím se pro vytápění akumulačními kamny ušetříte prostor na skladování tuhých paliv, náklady na pořízení rozvodu ústředního vytápění a pouze požádáte dodavatele elektrické energie o přidělení výhodné sazby elektrického příkonu.

Akumulační kamna

Jak fungují akumulační kamna?

Akumulační kamna U..ES využívají vynikajících tepelně absorpčních vlastností magnezitových cihel tvořících jádro spotřebiče. Z tohoto jádra, nahřátého v době platnosti levného tarifu, se potom v průběhu dne uvolňuje akumulované teplo buď pouze sáláním, nebo v případě zvýšené potřeby tepla prouděním za pomoci ventilátoru. Ventilátor je spínán prostorovým termostatem, pomocí kterého si uživatel nastavuje požadovanou teplotu vytápěného prostoru.

Kam pořídit akumulační kamna?

Akumulační kamna U..ES jsou určena ke stálému vytápění obytných místností, provozních i kancelářských prostor. Osvědčená, dlouhodobě vyzkoušená konstrukce našich kamen je řadí mezi nejspolehlivější. Vytápění elektřinou je nejčistší a nejkomfortnější formou vytváření tepelné pohody v obytných místnostech. Žádná jiná forma energie nenabízí tak pružně regulovatelný tok tepla do místnosti odpovídající její tepelné ztrátě a požadované vnitřní teplotě. Akumulační kamna se vlivem příznivé cenové úrovně nižší sazby a nízkým pořizovacím nákladům stávají nejekonomičtějším druhem vytápění současnosti. Záruční a pozáruční servis zajišťují smluvní partneři ve všech regionech ČR.


Obecné vlastnosti akumulačních kamen Auret modelové řady U..ES

  • regulované vybíjení pomocí vestavěného ventilátoru
  • výkonová řada od 2000 W do 7500 W
  • nehlučný provoz
  • ovládání prostorovým termostatem
  • použité materiály splňují nejpřísnější hygienické normy
  • splňují normy ČSN EN